Trang thông tin điện tử
Thị trấn Phước Bửu - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Thị trấn Phước Bửu

Chuyển đổi số
Chưa có bài viết ...
UBND thị trấn Phước Bửu tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật năm 2023
Nhằm Tuyên truyền phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đến từng cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn thị trấn; Nâng cao ý thức, trách nhiệm năng lực trình độ nghiệp vụ của cán bộ, công chức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân
Xem thêm
UBND thị trấn Phước Bửu tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật năm 2023
Nhằm Tuyên truyền phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đến từng cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn thị trấn; Nâng cao ý thức, trách nhiệm năng lực trình độ nghiệp vụ của cán bộ, công chức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân
Xem thêm
UBND thị trấn Phước Bửu tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Đặng Thị Hội, sn: 1949 - tổ 10, khu phố láng sim, thị trấn Phước Bửu
Với tinh thần đoàn kết và tương thân tương ái là truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta. Trong những năm qua, Đảng và nhà nước luôn giành nhiều sự quan tâm, giúp đỡ đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, các đối tượng già yếu, neo đơn, trẻ em mồ côi khuyết tật.
Xem thêm